Praca w naszym laboratorium opiera się na międzynarodowych standardach


 

Priorytetem jest dla nas jakość wykonywanych badań, dlatego co roku bierzemy udział w testach jakości przeprowadzanych przez Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny sądowej (German DNA Profiling). Od 6 lat, co roku nasze Laboratorium zostaje odznaczone certyfikatem jakości GEDNAP. Dodatkowo naszym atutem jest posiadana akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w ramach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 odnoszą się do laboratoriów badawczych i mają na celu oficjalnie potwierdzić wysokie kompetencje pracowników laboratorium oraz jakość przeprowadzanych badań. Aktualnie jesteśmy jednym z dwóch prywatnych laboratoriów w Polsce, które posiada aktualną akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 
Na Państwa życzenie możemy przesłać wyniki badań anonimowo na dowolny adres, do dowolnego urzędu pocztowego, telefonicznie, pocztą e-mail, bądź kurierem.