Ustalenie ojcostwa przez sąd. Czym różni się badanie prywatne od sądowego?

Ustalenie ojcostwa przez sąd. Czym różni się badanie prywatne od sądowego?

Badanie prywatne możliwe jest do wykonania samodzielnie w domu. Próbki do badania pobrać można za pomocą zestawu, który przesyłamy na wskazany przez Państwa adres. Po zabezpieczeniu i przesłaniu próbek do analizy, oczekiwanie na wynik trwa od 12 do 14 dni roboczych. Wyniki takiego badania moga służyć jedynie dla Państwa wiadomości. Natomiast, aby wykonać badanie, którego wynik, będzie mógł zostać użyty jako dowód w sądzie niezbędne jest pobranie materiału do badań od matki, dziecka i domniemanego ojca w jednym miejscu, w tym samym czasie. Przy pobraniu obecny jest biegły sądowy lub osoba przez niego upoważniona, która potwierdzi tożsamość osób biorących w nim udział. Na podstawie sporządzonego, oficjalnego protokołu, nasze ekspertyzy uznawane są przez każdy sąd. Do badań pobierany jest (w przypadku badania sądowego jak i prywatnego) wymaz z wewnętrznej strony policzka.

Czym różni się test prywatny od sądowego?

Prywatny test na ojcostwo

Od 649 zł
 • Dla wiedzy własnej
 • W badaniu może wziąć udział dowolna ilość osób, co najmniej dwie - ojciec i dziecko
 • Możliwość anonimowego wykonania testu
 • Można go wykonać wysyłkowo
 • Wykonuje się go z wymazu z policzka lub mikrośladu
 • Pewność 100% wykluczenia ojcostwa
 • Pewność 99,99999% potwierdzenia ojcostwa
Na stronie produktu znajdziesz szczegółowe informacje

Sądowy test na ojcostwo

Od 1799 zł
 • Do wykorzystania w sądzie (Sprawy o alimenty, ojcostwo, spadek i in...)
 • W badaniu muszą wziąć udział 3 osoby - matka, ojciec i dziecko (powinny okazać dokumenty)
 • Test wykonywany przy świadkach na podstawie okazanych dokumentów
 • Nie można go wykonać wysyłkowo
 • Wykonuje się go z wymazu z policzka
 • Pewność 100% wykluczenia ojcostwa
 • Pewność 99,99999% potwierdzenia ojcostwa
Na stronie produktu znajdziesz szczegółowe informacje