Potwierdzenie ojcostwa

Potwierdzenie ojcostwa

Potwierdzenie ojcostwa zostaje stwierdzone, gdy domniemany ojciec posiada wszystkie wymagane markery genetyczne zgodne z profilem DNA dziecka. Wówczas z dużym prawdopodobieństwem uważa się, że może on być biologicznym ojcem dziecka. W takiej sytuacji niezwykle istotna jest właściwa analiza statystyczna, mająca na celu wykazanie, że prawdopodobieństwo napotkania innego, niespokrewnionego osobnika w danej populacji mającego identyczny profil DNA jak domniemany ojciec jest znikome.