Badania dna na ojcostwo bez zgody matki

Badania dna na ojcostwo bez zgody matki

Czy badanie matki jest konieczne? Czy test jest wtedy bardziej pewny? Czy matka musi wiedzieć o teście? To i wiele pytań zadają sobie nasi klienci.

W sytuacji gdy badanie dotyczy dziecka niepełnoletniego wymagana jest zgoda obu rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. Jednakże bezpośrednie uczestnictwo matki dziecka w badaniu nie jest konieczne. Ponieważ połowa z ludzkich 46 chromosomów dziedziczona jest po matce a połowa po ojcu, możliwe jest porównanie tych cech, które zostały odziedziczone po ojcu. W takich przypadku tworzy się profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca, a następie ustala się czy połowa cech (alleli) dziecka odpowiada połowie alleli pozwanego. Pewność takiego badania jest minimalnie niższa niż testu w którym badane są też cechy matki. Wystarcza ono jednak w większości wypadków do bezsprzecznego ustalenia ojcostwa.

Sporadycznie zdarzaja się sytuacje gdy materiał genetyczny matki okazuje się niezbędny do badania. Dzieje się tak np. w przypadku gdy u dziecka zajdzie spontaniczna mutacja w jednym z badanych loci. Powoduje to powstanie pojedynczej niezgodności profili genetycznych. W takim przypadku do testu należy dołączyć profil genetyczny matki i zweryfikować poprzedni wynik.

Pobranie materiału biologicznego od matki jest też niezbędne w sytuacji gdy domniemani ojcowie są ze sobą blisko spokrewnieni (np. są braćmi). Profile genetyczne pozwanych są wtedy podobne i aby zwiększyć dokładność wyniku należy przenalizować dodatkowo profil genetyczny matki.

Udział matki w teście na ojcostwo jest także niezędny w sytuacji gdy badanie przeprowadzane jest dla celów sądowych. Sąd wymaga aby w takim badaniu brała udział także matka dziecka.

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek