Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Serdecznie zapraszamy do ściągnięcia przykładowego pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.  

 
Podgląd dokumentu:

Powód: ……………………… (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Pozwani:

……………………………. (Imię, nazwisko małoletniego oraz dokładny adres)

……………………………. (Imię, nazwisko matki oraz dokładny adres)

 

Wnoszę o:

1. Ustalenie, że pozwany …………………., (imię i nazwisko małoletniego), urodzony w ………………….. (miejsce urodzenia) roku przez ……………… (imię i nazwisko matki) nie jest synem powoda ………………. (imię i nazwisko powoda);

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie (przykładowe)

Powód dowiedział się, że pozwana (jego żona) w dniu …………. roku urodziła syna (imię i nazwisko) i w Urzędzie Stanu Cywilnego podała, że jego ojcem jest powód.

Dowód: akt urodzenia pozwanego

Pozwany (imię i nazwisko) nie jest synem powoda. Powód przez minione dwa lata przebywał w celach służbowych we Francji. Z żoną kontaktował się jedynie telefonicznie.

Dowód: zaświadczenie od pracodawcy, przesłuchanie stron.

Po powrocie powód zastał w domu niemowlę, które według dokumentów jest jego synem. Skoro powód przez 24 miesiące poprzedzające urodzenie dziecka przebywał za granicą pracując w fabryce w Paryżu, nie mógł więc zostać ojcem syna pozwanej.

W tej sytuacji uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

…………………………. (własnoręczny podpis powoda)

    Załączniki:

1. Akt urodzenia dziecka.

2. Zaświadczenie pracodawcy.

3. Odpisy pozwu i załączników.

 

Previous Story

Not Available

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek