Czy do badania ojcostwa muszę pobierać krew?

Czy do badania ojcostwa muszę pobierać krew?

Niemal wszystkie komórki ludzkiego ciała zawierają DNA, co więcej we wszystkich tych komórkach sekwencja DNA jest identyczna. Teoretycznie nie ma więc różnicy czy do badania zostaną pobrane komórki krwii, komórki nabłonkowe czy inne, ponieważ każda z nich nadaje się do analizy.

Przez lata jednak podstawowym problemem była ilość DNA, która jest pobierana podczas wymazu. Badanie pokrewieństwa wykorzystujące starsze metody analizy polimorfizmu, takie jak np. RFLP, wymagały dużych ilości DNA, których uzyskanie za pomocą wymazu było niemożliwe. Dlate też w takim przypadku konieczne jest wykonanie pobrania krwi.

Technika RFLP polega na cięciu ludzkiego DNA enzymami restrykcyjnymi. Są to bakteryjne enzymy, które mają zdolność przecinania cząsteczek DNA w ściśle określonych miejscach. NA skutek trawienia enzymami, powstaje mieszanina fragmentów DNA o różnej długości, która jest następnie rozdzielana na żelu w procesie elektroforezy. Układ takich prążków jest charakterystyczny i unikalny dla każdego człowieka. Ten typ analizy, oprócz konieczności pobrania dużych ilości materiału genetycznego, charakteryzuje się też większą podatnością na błędy oraz mniejszą dokładnością wyników.

Nasze laboratorium przeprowadza analizę w wykorzystaniem techniki Multiplex PCR, czyli cyklicznej reakcji polimerazy z wykorzystaniem wielu starterów. Reakcja ta pozwala na zwiększenie ilości DNA miliony razy. Dzięki temu, oraz bardzo precyzyjnemu rozdziałowi uzyskanych produktów na sekwenatorze, możliwe jest przeprowadzenia badania pokrewieństwa nawet przy minimalnej ilości pobranego materiału biologicznego. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionej metody powielania materiału genetycznego, do badania ojcostwa wystarczy tylko wymaz z policzka, czy nawet tzw. mikroślady czyli włosy, używane szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, guma do żucia itp. Teoretycznie nawet jedna komórka uzyskana w ten sposób wystarczy do przeprowadzenia badania.

Sprawdź też: Jak ustalić ojcostwo na podstawie grupy krwi?