Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa

Serdecznie zapraszamy do ściągnięcia przykładowego pozwu o ustalenie ojcostwa. Przedstawiamy 2 wersje pozwu: pierwszą prostą i drugą wraz z listą roszczeń związanych z dzieckiem.

 

 
Podgląd dokumentu:

Powód: ……………………. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

reprezentowany przez matkę/ojca: ………………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Pozwany: ……………………. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

W imieniu małoletniego syna …………… (imię i nazwisko małoletniego), wnoszę o:

  1. Ustalenie, że pozwany ……………. (imię i nazwisko pozwanego) jest ojcem małoletniego …………… (imię i nazwisko małoletniego), urodzonego w dniu …………….. (data urodzenia)
  2. Nadanie małoletniemu powodowi nazwiska ojca.
  3. Nieprzyznawanie pozwanemu władzy rodzicielskiej nad małoletnim powodem.
  4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
  5. Dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność wspólnego pożycia pomiędzy matką powoda a pozwanym w okresie koncepcyjnym: ………………… (Imię, nazwisko oraz dokładny adres) ………………… (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
  6. dopuszczenie dowodu z badań genetycznych DNA na potwierdzenie ojcostwa.

Uzasadnienie (przykładowe)

Matka małoletniego powoda i pozwany od 1984 roku żyli w konkubinacie. Od 1999 roku wspólnie zamieszkiwali w mieszkaniu przy ul. Zimnej 7. W miesiącu lutym 2001 r. powódka zorientowała się, że jest w ciąży i poinformowała o tym pozwanego. Pozwany w obecności siostry powódki Katarzyny przyznał, że jest ojcem dziecka i obiecał, że się z nią ożeni, jednakże tuż przed urodzeniem się małoletniego powoda zmienił zdanie. Twierdził, że nie jest pewny swego ojcostwa i wie o tym, że powódka w okresie koncepcyjnym utrzymywała stosunki cielesne także z innymi mężczyznami, co nie jest prawdą. Małoletnia powódka urodziła się listopadzie 2001 r.

Dowód: badania DNA na ojcostwo

Dowód: przesłuchanie powódki i pozwanego

Dowód: zeznania świadków

Dowód: odpis aktu urodzenia małoletniego

Pozwany jest ………, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ………. złotych miesięcznie. Powódka ………… ukończyła szkołę podstawową i jest bez zawodu, przyjmuje okresowo zlecenia polegające na sprzątaniu mieszkań i pomieszczeń biurowych. Mieszka przy rodzicach. W związku z urodzeniem się małoletniej powódka poniosła koszty związane z zakupem wyprawki (wózek dziecięcy, pieluszki, kołderka itp.), do których poniesienia pozwany w żaden sposób się nie przyczynił.

Dowód: rachunki na zakup wyprawki

W tym stanie rzeczy żądanie wymienione w pozwie jest uzasadnione.

………………………….

(własnoręczny podpis powódki)

Zapraszamy też do współpracy w zakresie badań ojcostwa do celów sądowych

Zamów test na ojcostwo

Test do celów prywatnych

649 zł

Wysyłkowy, wykonasz go sam!
Test do celów sądowych

1799 zł

Realizowany w przychodni.
Test prywatny z mikrośladu

1048 zł

Wysyłkowy lub w przychodni.
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek