Prawo i genetyka

Pozew o alimenty

Serdecznie zapraszamy do ściągnięcia przykładowego pozwu o alimenty. Takie dokumenty znajdują zastosowanie w sprawach, w których często wymagane jest ustalenie ojcostwa.

 

 
Podgląd dokumentu:

Powód: …………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

reprezentowany przez matkę/ojca: …………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Pozwany: …………….. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)

Wartość przedmiotu sporu ……………. (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda)

W imieniu małoletniego …………………………… (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) wnoszę o:

 

  1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego (Imię, nazwisko pozwanego)kwoty w wysokości…………… (wysokość kwoty) zł miesięcznie, płatnych w terminie do …………… (określenie do którego dnia miesiąca świadczenie ma być płatne) dnia każdego miesiąca do rąk matki/ojca(Imię, nazwisko matki/ojca) jako przedstawiciela ustawowego powoda;
  2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
  3. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie (przykładowe)

Strony są małżeństwem od ………………. (data ślubu).

Dowód: odpis skróconego aktu małżeństwa.

Z tego związku narodziło się …………… (liczba dzieci) dzieci,

Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia.

Pozwany nie łoży na utrzymanie dzieci, mimo że posiada na to środki finansowe. Zatrudniony jest jako ………………. w ………………. . Dzieci obecnie są w wieku …………. i obliczone przez powódkę połowa kwoty niezbędna dla ich utrzymania wynosi ……………

………………………….
(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa,

2. Odpisy skrócone aktu/ów urodzenia,

3. Kserokopia opłat czynszowych,

4. Zaświadczenie o zarobkach powódki.

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ilu jest uczestników postępowania.

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek